Steun ons en help Nederland vooruit

Actueel

Onderwerpen waar de komende tijd in de gemeente over wordt gesproken

Actueel

5 maart j.l. heeft de raad van Buren de startnotitie klimaatvisie vastgesteld: D66 is er blij mee dat de Raad hier breed over praat, de insteek van D66 zal zijn, wat meer ambitie, aansluiten bij de specifieke kenmerken van onze gemeente en brede participatie van de burgers, bijvoorbeeld via eCoBuren. Vooral voor burgerparticipatie is snelheid geboden en deze moet o.i. al werken voordat de notitie zonnevelden in de gemeenteraad wordt besproken.