Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

We moeten op een verstandige manier omgaan met het landschap, natuurwaarden en de kwaliteit van leven voor mens en dier in onze gemeente

Zorg

Zorg moet dichter op de burger georganiseerd worden

Participatie en innovatie

We willen laten zien waar de gemeente zich mee bezighoudt en burgers inspraak geven

Gemeentelijk bestuur

D66 wil verdere uitholling van de democratie voorkomen

Kunst en cultuur

Het lokale aanbod van kunst en cultuur moet op peil blijven

Sport en recreatie

Sport en recreatie zijn de pijlers van onze gemeente

Natuur

Laten we vooral een plattelandsgemeente blijven!

Ondernemen

Innovatie staat voorop

Samenleven

Leg het accent op ontmoetingsplekken