Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid

D66 wil samen met haar bewoners werken aan duurzaamheid en het opwekken van duurzame energie. De gemeente moet volgens D66 het goede voorbeeld geven door alle daken van gemeentelijke gebouwen en braakliggende terreinen te benutten voor zonnepanelen. Ook kan de gemeente de oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling.

Goede bereikbaarheid is voor D66 belangrijk, maar wel energieneutraal.