Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Samenleven

Het integrale accommodatieplan waar D66 al zo lang op wacht, moet nu eindelijk gepresenteerd worden. Dit plan moet leidend zijn bij de keuze voor het voorzieningenniveau van de kernen. In dit plan moet ook een oplossing komen voor het gebruik van het gemeentehuis. Over nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed en herbestemming of slopen van bestaande locaties kan alleen beslist worden als er een integraal accommodatieplan voor de gemeente gepresenteerd wordt.

Goed en goedkoop streekvervoer is soms een betere oplossing dan het behouden van eigen voorzieningen.