Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en recreatie

Een bloeiend sportverenigingsleven bevordert de gezondheid en de band tussen bewoners. D66 vindt een gevarieerd aanbod aan sport belangrijk. In principe willen we dat verenigingen op eigen benen staan. De gemeente heeft een regiefunctie in sportaccommodatiebeleid, maar is terughoudend in het financieren van grond, opstallen, vervangen, groot onderhoud, beheer en exploitatie van sportterreinen. De gemeente moet zorg dragen voor een betaalbare accommodatie en eigen initiatief, medebeheer en zelfbeheer stimuleren.

Een volwassene draagt zelf de kosten voor zijn of haar sport